Твір англійською мовою «Навіщо ми вивчаємо Англійську мову?»

26.06.2016

Твір англійською мовою «Навіщо ми вивчаємо Англійську мову?». 

The writing in English «Why do we learn English?». 

Learning a new language is not easy. So when we want to learn the language, we should be confident and should not be shy. Therefore, we should practice language as much as we can. To learn language we should follow certain steps. As matter as fact, students who wish to learn the language should follow certain steps. First, we should listen to the new language as much as possible. We have better listening to a native speaker that because we will learn pronunciation correctly. Also we can use radio, audio programmes and watching T. V in listening language. Крім того, we should try ad much as possible listening to the language four hours everyday.

Second, to speak a new language we should be confident. For example, we should be confident and do not fear of our mistakes when we speak. Therefore, If we shy and do not want to make a mistake, we can not speak because we are afraid to make a mistake.

Third, read in the language as much as we can. For instance, read from general books which have topics we like it. Also, read from children’s books and read from magazines.

Fourth, to learn writing we should draw our planning and think of what we want to write about. In addition to that we can learn by writing writing our daily.

To conclude, we should practice these skills as much as we can. In addition to that if we have desire we can overcome the abstracts that we face when language learning.

Твір англійською мовою «Навіщо ми вивчаємо Англійську мову?».

«Why do we learn English?»

Learning foreign languages is important nowadays!!! «Why do we learn English?»I think that any educated person must learn foreign languages. But I prefer English to other foreign languages. Why? English is becoming a global language. A half of billion people in the world use English at home or work. English is the language which is known for the most part of our fine, magnificent and surprising world. English is so widespread that it has become the standard language for all kinds of international communication.

A lot of problems of the 21st century, such as the problems of war and peace, ecology, can not be solved without speaking the same language.

The English language is now the first language of about 350 million people, the native language of 12 nations and the official language of more than 33 nations. It means that one of seven people in the world speaks English.

Some people learn English because they need it in their work; others to travel aboard and for lots of people learning English is just a hobby.

I have been learning English since the age of 11. I like learning English very much. But I like and know well my native language, Russian. The great German poet Goethe once said: «He, who knows no foreign language, does not know his own one.» I agree with him. The knowledge of English helps me to learn Russian.

Навіщо вивчати англійську мову? «Why do we learn English?»Вивчення іноземних мов важливо в наші дні. Я думаю, що культурний і сучасна людина повинна вивчати іноземні мови. Але я віддаю перевагу англійська мова. Чому? Англійська стає глобальною мовою. Половина мільярда людей у світі використовують англійську вдома або на роботі. Англійська — це мова, який відомий всьому нашого прекрасного, величного і дивного світу. Англійська настільки поширений, що він став стандартним мовою всіх видів міжнародних спілкувань.

Проблеми 21-го століття, такі, як проблеми війни і миру, екології, не можуть бути вирішені, якщо не говорити на одній мові.

англійською мовою розмовляють понад 350 мільйонів людей, вона є рідною мовою 12 націй і офіційною мовою більш ніж 33 національностей. Це означає, що кожна сьома людина в світі говорить англійською мовою.

Деякі люди вивчають англійську мову, тому що вони потрібні їм у роботі, інші багато подорожують за кордон,а для багатьох вивчення англійської мови улюблене заняття. Я почала вивчати мову з 11 років. Мені він дуже подобається. Але я також люблю свою рідну російську мову. Великий німецький поет Гете якось сказав: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної». Я згодна з ним, все пізнається в порівнянні. Знання англійської мови допомагає мені пізнати російську мову.

Короткий опис статті: вчимо англійську мову

Джерело: Твір англійською мовою — Навіщо ми вивчаємо англійську мову

Також ви можете прочитати