Чому я вивчаю Англійську мову? Твір на тему «Англійська в житті».

04.07.2016

Чому я вивчаю Англійську мову?  

Твір на тему «Англійська в житті/English in the life». 

Learning foreign languages is important nowadays. I think that any educated person must learn foreign languages. But I prefer English to other foreign languages. Why? English is becoming a global language. A half of billion people in the world use English at home or work. English is the language which is known for the most part of our fine, magnificent and surprising world. English is so widespread that it has become the standard language for all kinds of international communication.

 

A lot of problems of the 21st century, such as the problems of war and peace, ecology, can not be solved without speaking the same language.

The English language is now the first language of about 350 million people, the native language of 12 nations and the official language of more than 33 nations. It means that one of seven people in the world speaks English.

English is also the international language of businesspeople, pilots and air traffic controllers, sportsmen, scientists and students. If you want to be a stewardess, a pilot or an air control officer you have to learn English, the language of international communication. Every year thousands of people from Russia go to different countries as tourists or to work. They can’t go without knowing the language of the country they are going to. A modern engineer or even a worker cannot work with an imported instrument or a machine if he is not able to read the instruction how to do that.

 

Some people learn English because they need it in their work; others to travel aboard and for lots of people learning English is just a hobby.

I have been learning English since the age of 11. I like learning English very much. But I like and know well my native language, Russian. The great German poet Goethe once said: «He, who knows no foreign language, does not know his own one.» I agree with him. The knowledge of English helps me to learn Russian.

The knowledge of English is a great power. I need to know English. I must appreciate and embrace this knowledge as the key to achievement of my dream. I hope my progress in English will be very good.

English in the life

Переклад: 

English in the life.

Вивчення іноземних мов важливо в наші дні. Я думаю, що культурний і сучасна людина повинна вивчати іноземні мови. Але я віддаю перевагу англійська мова. Чому? Англійська стає глобальною мовою. Половина мільярда людей у світі використовують англійську вдома або на роботі. Англійська — це мова, який відомий всьому нашого прекрасного, величного і дивного світу. Англійська настільки поширений, що він став стандартним мовою всіх видів міжнародних спілкувань.

Проблеми 21-го століття, такі, як проблеми війни і миру, екології, не можуть бути вирішені, якщо не говорити на одній мові.

англійською мовою розмовляють понад 350 мільйонів людей, вона є рідною мовою 12 націй і офіційною мовою більш ніж 33 національностей. Це означає, що кожна сьома людина в світі говорить англійською мовою.

Англійська є також міжнародною мовою бізнесменів, пілотів і диспетчерів повітряного руху, спортсменів, вчених та студентів. Якщо ти хочеш стати стюардесою, льотчиком або диспетчером авіаліній, ти повинен вивчити англійську мову, мову міжнародного спілкування. Щороку тисячі людей з Росії йдуть в різні країни як туристи або працювати. Вони не можуть йти, не знаючи мови країни, яку вони збираються. Сучасний інженер або навіть робітник не може працювати з імпортованим інструментом або машиною, якщо він не в змозі прочитати інструкцію, як це зробити.

Деякі люди вивчають англійську мову, тому що вони потрібні їм у роботі, інші багато подорожують за кордон,а для багатьох вивчення англійської мови улюблене заняття.

Я почала вивчати мову з 11 років. Мені він дуже подобається. Але я також люблю свою рідну російську мову. Великий німецький поет Гете якось сказав: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної». Я згодна з ним, все пізнається в порівнянні. Знання англійської мови допомагає мені пізнати російську мову.

Знання англійської мови — це велика сила. Мені потрібно знати англійську мову. Я повинна оцінити і прийняти це знання, як ключ до досягнення своєї мрії. Я сподіваюся, що мої успіхи в англійській будуть хороші.

Короткий опис статті: вивчати англійську мову Оповідання «Чому я вивчаю англійську мову» англійською. Подивитися твір по темі «Англійська в житті / English in the life» на iLoveEnglish.

Джерело: Розповідь «Чому я вивчаю англійську мову» англійською. Твір (топік) на тему «Англійська в житті / English in the life» по англійській мові з перекладом – iLoveEnglish

Також ви можете прочитати