Освітня програма додаткової освіти дітей «Англійська мова для дошкільнят.

06.07.2016

Освітня програма додаткової освіти дітей «Англійська мова для дошкільнят»

Муніципальне автономне дошкільна освітня установа

«Дитячий садок № 81 «Сонечко» комбінованого виду»

Розглянуто на педагогічній раді СТВЕРДЖУЮ

МАДОУ № 81 протокол № _________ Завідувач МАДОУ № 81

Освітня програма додаткової освіти дітей

Автор програми: авторський колектив під керівництвом А. А. Майєр

Укладач: Морозова Н.І.

Вік учнів: 5-7 років

Термін реалізації програми: 2 роки

Педагог додаткової освіти:

Мілютіна Олена Валентинівна

^ Великий Новгород

2011

Пояснювальна записка

Освітня програма додаткової освіти «Англійська мова для дошкільнят» має культурологічну спрямованість. Реалізація цієї програми сприяє готовності дитини до подальшого розвитку – соціального, особистісного, пізнавального, появи у нього первинної адаптації до полилингвальной і полікультурної ситуації в сучасному світі.

Програма розроблена на основі курсу англійської мови для дошкільної підготовки дітей «First steps in English» («Перші кроки в англійській»), розробленого авторським колективом під керівництвом А. А. Майєра. Програма модифіковано та адаптовано до умов додаткової освіти дітей у дошкільному закладі і реалізується в муніципальному автономному дошкільному освітньому установі «Дитячий садок № 81 «Сонечко» комбінованого виду».

Дана програма оформлена у відповідності з листом Міністерства освіти і науки Російської федерації від 11.12.2006 року №06-1844 «Про зразкових вимоги до програм додаткової освіти для дітей», з урахуванням вимог Положення про порядок оформлення програм додаткової освіти дітей в освітніх установах Великого Новгорода. А також відповідно до вимог Санпін.

^ Педагогічна доцільність даної програми полягає в тому, що навчання англійської мови дошкільників розглядається як один з попередніх важливих етапів, що закладають правильну вимову, накопичення лексичного запасу, вміння розуміти іноземну мову на слух і брати участь у нескладній розмові.

Педагогічна значущість освоєння іноземної мови дошкільниками обумовлена і тим, що оволодіння промовою, в тому числі іноземної, найтіснішим чином пов’язане з інтелектуальним, емоційним і моральним розвитком особистості.

П’ятирічний вік розглядається фахівцями як найбільш сприятливий період для оволодіння іноземною мовою. Психологи відзначають міцність запам’ятовування мовного матеріалу в цьому віці, високий ступінь розвитку фонематичного слуху. Навіть при наявності перерви у навчанні іноземної мови вивчення його в дитинстві не можна вважати марною тратою часу. Є дані, що мова, засвоєна в дошкільному віці, відновлюється з винятковою швидкістю.

Актуальність. Значення іноземної мови у житті сучасного суспільства надзвичайно велика. В даний час навчання іноземної мови дітей дошкільного віку стало предметом зацікавленої розмови педагогів, психологів, психолингвистов, батьків.

Освоєння основ іноземної мови дає вихованцям можливість прилучення до одного із загальновизнаних і найбільш поширених засобів міжкультурного спілкування, найважливішого джерела інформації про сучасному світі і що відбуваються в ньому процесах, а також збагачення свого комунікативного досвіду, загальної та мовленнєвої культури. Навчання іноземної мови покликані реалізовувати основну стратегію освіти – формування всебічно розвиненої особистості, здійснювати ідею європеїзації освіти через діалог культур і цивілізацій сучасного світу.

На сьогоднішній день потреба у батьків в такого роду заняттях, а саме вивчення іноземних мов дітьми саме в дошкільний період досить велика, що і забезпечує затребуваність і актуальність даної програми.

Актуальність цієї програми обумовлена також її практичною значимістю. Діти можуть застосувати отримані знання та практичний досвід, коли підуть у школу. До того моменту у них буде сформовано головне – інтерес до подальшого вивчення англійської мови, накопичений певний обсяг знань, що значно полегшить освоєння будь-якої програми навчання англійської мови у початковій школі.

Мета — створити умови, що забезпечують соціально – особистісний, пізнавально – мовленнєвий розвиток вихованців і готовність дітей до шкільної освіти через вивчення англійської мови.

Досягнення мети передбачає реалізацію наступних завдань:

Познайомити дітей дошкільного віку з країною мови, що вивчається, її культурою.

Познайомити дітей з граматичними основами англійської мови.

Познайомити дітей з лексикою і простими фразами з досліджуваних тем.

Розвивати у дітей навички діалогічного мовлення іноземною мовою.

Розвивати у дітей навички аудіювання (сприйняття іноземної мови на слух).

^ Відмінною особливістю даної програми є те, що вона модифікована. Всі зміни зумовлені адаптацією програми «First steps in English» до умов додаткової освіти в дошкільному закладі. В рамках модифікації загальна кількість годин за програмою було змінено з 72 до 60. При цьому обсяг і порядок тим змінений не був.

Програма передбачає повторення одних і тих же тем на 1 — 2 роки навчання, з ускладненням. На 2-му році навчання додається лексичний матеріал, вводяться нові граматичні форми, відбувається навчання розгорненого монологическому вислову як складової частини діалогічного спілкування, більша увага приділяється навички аудіювання — розуміння аудіотекстів, які представляють різні жанри і стилі мовлення, розширення фонетичного мінімуму.

^ Вік дітей. Програма передбачає навчання дітей 5-7 років.

Терміни реалізації. Програма розрахована на 2 роки навчання, 60 годин на рік, 120 годин за весь курс навчання.

^ Форми і режим занять: Провідною формою організації є групова. Наповнюваність груп – 8-12 чоловік. Заняття проводяться 2 рази на тиждень, тривалістю 25-30 хвилин.

^ Очікувані результати.

1 рік навчання:

Вихованець повинен вміти:

Спеціальні уміння

Діалогічна мова — відповідати на питання мовного партнера в рамках ситуації спілкування, а також у зв’язку зі змістом побаченого або почутого, використовуючи стандартні вирази этикетного характеру.

^ Монологічне мовлення — робити зв’язне повідомлення за запропонованою темою, правильно оформлюючи своє висловлювання з точки зору норм мови, що вивчається, у межах мовного матеріалу і тематики, передбачених для даного етапу навчання.

Аудіювання — розуміти мову вчителя в процесі ведення уроку, адекватно реагуючи (вербально або невербально) на його висловлювання і прохання; розуміти повідомлення монологічного характеру, вперше пред’являються вчителем або у звукозапису в природному темпі і побудовані на освоєному в усному мовленні мовному та тематичному матеріалі.

^ Спеціальні навички.

Фонетичні – диференціювати звуки іноземної мови, правильно ставити наголоси в іноземних словах, вимовляти іноземні фрази з правильною інтонацією.

Лексичні — освоїти запропонований лексичний мінімум за темами. Крім того, учні повинні знати окремі вірші, римування, тексти пісень і т. п.

^ 2 рік навчання.

Вихованець повинен вміти:

Спеціальні вміння.

Діалогічна мова – відповідати на питання мовного партнера в рамках ситуації спілкування, а також у зв’язку зі змістом побаченого або почутого, використовуючи стандартні вирази этикетного характеру. Правильно оформляти свої мовні реакції з точки зору норм мови, що вивчається в межах мовного матеріалу і тематики, передбачених для даного етапу навчання; розпитати про те ж мовного партнера.

^ Монологічне мовлення — робити зв’язне повідомлення за запропонованою темою, правильно оформлюючи своє висловлювання з точки зору норм мови, що вивчається, у межах мовного матеріалу і тематики, передбачених для даного етапу навчання.

Аудіювання — розуміти мова педагога в процесі ведення уроку, адекватно реагуючи (вербально або невербально) на його висловлювання і прохання; розуміти повідомлення монологічного характеру, вперше пред’являються вчителем або у звукозапису в природному темпі і побудовані на освоєному в усному мовленні мовному та тематичному матеріалі.

^ Спеціальні навички.

Фонетичні – диференціювати звуки іноземної мови, правильно їх вимовляти, правильно ставити наголоси в іноземних словах, вимовляти іноземні фрази з правильною інтонацією.

Лексичні — освоїти запропонований лексичний мінімум за темами. Крім того, учні повинні знати окремі вірші, римування, тексти пісень і т. п

^ Вимоги, що висуваються до випускника.

Вихованці повинні знати лексичне зміст таких тем, як: «Я», «Моя сім’я», «Мої іграшки», «Тварини», «Їжа», «Професії», «Рахунок (1-10)», «Дні тижня», «Кольори», «Пори року», «Погода і одяг», «Хобі», «Квартира», «Мій дім», «Свята».

^ Способом визначення результативності реалізації даної програми є експертна оцінка в процесі відкритих занять, які проводяться два рази в рік проміжне (грудень), підсумкове (травень), участь дітей у святах, що проводяться в дитячому садку.

На відкритому занятті знання дітей оцінюються за наступними критеріями:

розуміння і володіння вивченою лексикою; самостійне виконання вивчених віршів, пісень і т. д.

розуміння завдання і активну участь в іграх;

розуміння питань мовного партнера і вміння на них відповісти.

Короткий опис статті: англійська мова для дошкільнят Тип: Освітня програма; Розмір: 191.93 Kb.; Реалізація цієї програми сприяє готовності дитини до подальшого розвитку – соціального, особистісного, пізнавального, появи у нього первинної адаптації до полилингвальной і полікультурної ситуації в сучасному світі Освітня програма додаткової освіти дітей «Англійська мова для дошкільнят»

Джерело: Освітня програма додаткової освіти дітей «Англійська мова для дошкільнят»

Також ви можете прочитати