Характеристика вчителя англійської мови

27.06.2016

Характеристика вчителя англійської мови

ХАРАКТЕРИСТИКА

вчителі англійської мови МБОУ-ЗОШ №58 міста Тули

Марія Ірини Володимирівни

Єлісєєва Ірина Володимирівна закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л. Н.Толстого, 1993 рік, спеціальність – англійська мова, кваліфікація – вчитель німецької та англійської мови. стаж педагогічної роботи – 21 рік. стаж роботи в даній школі-21 рік, є зав. кафедрою іноземних мов, має вищу кваліфікаційну категорію за посадою «вчитель».

Єлісєєва Ірина Володимирівна працює в муніципальному бюджетному загальноосвітньому закладі – середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням № 58 з 16 серпня 1993 року, має вищу кваліфікаційну категорію за посадою «вчитель», є завідувача кафедри іноземних мов.

Єлісєєва Ірина Володимирівна володіє сучасною методикою викладання англійської мови, освоює і застосовує в практичній діяльності новітні досягнення педагогічної науки і практики, володіє високим рівнем теоретичної і практичної підготовки. Єлісєєва В. В. може сформулювати і обґрунтувати цілі і завдання власної педагогічної діяльності. Цілі і завдання окремого заняття формулюються на основі, як нормативних вимог, так і вікових і індивідуальних особливостей учнів, може коригувати цілі і завдання в залежності від освітніх запитів учнів, виявленого рівня їх розвитку, навчальних досягнень і ін. Єлісєєва В. В. може залучити учнів до формулювання індивідуальних навчальних цілей курсу і окремих занять. При підготовці до уроків і при плануванні проходження програмного матеріалу використовує особистісно-орієнтований підхід з урахуванням індивідуальних психологічних і вікових особливостей учнів. Учитель розвиває логічні форми мислення, елементи дослідницьких умінь і навичок, навички самостійної роботи з підручником, словниками та іншою додатковою літературою. Формує вміння давати повні і грамотні розгорнуті відповіді на питання. Вчитель домагається глибокого і міцного засвоєння учнями основ знань, що підтверджується контрольними зрізами, результатами проміжної атестації. Організація розумової діяльності учнів відповідає вимогам індивідуалізації і диференціації. Урок організований так, що учні справляються з поставленими завданнями. Домашня робота передбачає формування навичок самоосвіти і самоорганізації. Вміння вчителя розподілити навантаження, управляти увагою учнів, враховувати особливості пам’яті та мислення, формування інтересу дозволяють домагатися високих результатів по своєму предмету.

За останні три роки спостерігається позитивна динаміка зростання результативності

( 100%) та якості знань (з 78 % до 100%).

Широко використовують у практиці роботи активні форми навчання: інтегровані уроки, уроки — подорожі, граматичні бої, відеоуроки, урок — подорож, урок-концерт, урок-презентація. Організовує і проводить тижня англійської мови. В рамках Тижня майстерності дані відкриті уроки: “Мудрість в портативній формі. Секрети англійської фразеології», «Ви сказали: «Здрастуйте». Кліше ввічливості». Єлісєєва В. В. створює емоційно доброзичливу атмосферу уроку, широко використовує пізнавальні завдання, що дозволяють підтримувати стійкий інтерес учнів до навчання. Розроблені методичні рекомендації: “Методична скарбничка. З досвіду роботи з навчальними посібниками для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови М. Боуена “ Way Ahead. Середня і Початкова школа», «Формули мовленнєвого етикету», «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови», програми елективних курсів: «З англійським по світу» (9 клас), «ОБЖ англійською мовою»(10-11 класи), «Любите подорожувати? Тоді поїхали в Британії» (9 клас), «Технічний англійський»(10-11 класи), «Поглиблене вивчення англійської граматики та лексики. Підготовка до ЄДІ», удосконалює навчальний процес на основі раціонального застосування мультимедійних навчальних засобів, брала участь у першому Форумі освіти з темою «Формування соціокультурної компетентності у процесі навчання іноземної мови».

Вона застосовує різноманітні режими роботи на уроках: клас-учитель, учень-учень, клас-учень. Для створення іншомовної атмосфери на уроці вчитель використовує як навчальні, так і природні ситуації, вибирає для обговорення події, що відбуваються в політичному, економічному і культурному житті, як нашої країни, так і за кордоном. Успішній роботі по реалізації практичної, виховної та освітньої цілей навчання сприяє оснащений сучасними засобами кабінет іноземної мови, у якому створена велика бібліотека з позакласного читання, розвиваючих та навчальних комп’ютерних ігор по лексиці і граматиці англійської мови, є багато методичної літератури. Технічні засоби навчання допомагають учителю збільшувати обсяг мовленнєвої практики учнів, формувати навички усного мовлення, підвищувати ефективність і комунікативність уроків.

Активно бере участь у науково-методичній роботі школи, щедро ділиться досвідом роботи на різних рівнях. Виступає і бере участь на міських і районних форумах і конференціях. Досвід узагальнено і представлено на рівні району за темою: «Комунікативний метод навчання англійської мови». Ірина Володимирівна є учасником конкурсу «Професіонал-2007», «Професіонал-2013». Єлісєєва Ірина Володимирівна протягом 12 років є наставником студентів педуніверситету та педколеджу.

Учитель характеризується розвиненими навичками й уміннями формувати мотивацію учнів до здійснення навчальної діяльності. Сприймає взаємодію з учнями як особистісно значущу діяльність і «заражає» учнів своїм інтересом до предмета, навчання та школи в цілому. Реалізуючи всі вміння, притаманні попереднім категоріям, орієнтується на унікальний особистісний потенціал учня. Формує інтерес до навчання та предмету на основі творчої активності учня, заохочує самостійну навчальну та науково-дослідну діяльність учнів. Широко використовує елементи змагальності. Використовує позитивну мотивацію перспективного характеру (цінність навчання в загальній системі освіти, для майбутнього життя, перспектив професії, можливостей досягти економічного, соціального благополуччя для даного учня та ін), стимулює творчу активність учня, заохочує самомотивацию як особистісну цінність, спрямовує учня до спільної діяльності.

Учитель досконало володіє змістом свого предмета і здійснює оптимальний добір методів, засобів, форм навчання і виховання або (і) самостійно розробляє, апробує та успішно застосовує педагогічні технології або їхні елементи, які можуть бути рекомендовані до розповсюдження. Використовує різноманітні, у тому числі дослідні та дослідно-експериментальні методи навчання і виховання. Створює умови для реалізації творчих можливостей учнів (вихованців). Творча організація уроків стимулює самостійне відкриття учнями міжпредметних зв’язків. Творчо розвиває і удосконалює традиційні методи викладання.

Єлисєєва В. В. відрізняє висока майстерність, широка ерудиція, постійний пошук ефективних форм і методів навчання і виховання школярів, вміння працювати з людьми, створювати в школі атмосферу творчості. Ірина Володимирівна користується заслуженим авторитетом і повагою серед колег, учнів, батьків, працівників освіти району. Проведений рейтинг серед учнів і батьків показав, що особливо висока оцінка дається виховного, методичного та організаційного аспекту діяльності вчителя.

Адміністрація МБОУ-ЗОШ № 58 р. Тули рекомендує вчителя англійської мови

Єлисєєва Ірину Володимирівну нагородити Почесною грамотою управління освіти адміністрації р.Тули.

Директор МБОУ-ЗОШ № 58 Ст. Н.Левін

«_____»__________________р.

Короткий опис статті: вчитель англійської мови Скачати: характеристика вчителя англійської мови. характеристика,вчителі,англійської,мови,іноземні мови

Джерело: Характеристика вчителя англійської мови

Також ви можете прочитати