Гурток Країна майстрів

17.10.2015

Пояснювальна записка

Програма гуртка «Країна майстрів » розрахована на дітей з 7 до 10 років, тобто з 1 класу по 4 клас.

Роботу в гуртку планую так, щоб вона не дублювала програмний матеріал з праці, а щоб позакласні заняття розширювали і поглиблювали відомості по роботі з папером і картоном, тканиною, пластиліном, а також по роботі з іншими матеріалами, удосконалювали навички і уміння, отримані дітьми на уроках. Роботу гуртка буду організовувати з урахуванням досвіду дітей та їхніх вікових особливостей. З дітьми, що не мають навичок роботи з папером, тканиною та іншими матеріалами буду починати з більш простих виробів, тобто четвертого класу дається більш складна робота, ніж малюкам.

Діти не люблять одноманітної монотонної праці, він їх швидко стомлює, внаслідок цього у дітей може пропасти інтерес до праці, тому на кожному занятті види виробів необхідно змінювати. Важливо, щоб у роботі діти могли проявити вигадку, творчість, фантазію, що, безсумнівно, буде сприяти підвищенню ефективності праці. Правильно поставлена робота гуртка має велике виховне значення. У дітей розвивається почуття колективізму, відповідальності і гордості за свою працю, повагу до праці інших.

Робота в гуртку — прекрасний засіб розвитку творчості, розумових здібностей, естетичного смаку, а також конструкторського мислення дітей.

Діти, бачачи готові вироби, порівнюють їх, знаходять достоїнства і недоліки, критично підходять до своєї роботи, у них виробляється аналітичний розум. Особливо важливо, що діти пізнають значимість своєї праці, її корисність для оточуючих. Дуже важливо керівнику гуртка удосконалювати естетичний смак дітей, розвивати почуття прекрасного, підтримувати творчий початок у діяльності дитини.

На кожному занятті повинні вирішуватися завдання загальноосвітнього характеру, повідомлятися відомості про матеріали та інструменти.

Для практичної роботи відводиться більша частина часу – до 90%.Заняття проводжу у класній кімнаті, в якій є наочні посібники, роздатковий матеріал, полку із зразками виробів. Кімната провітрюється, має нормативне освітлення, що відповідає санітарно — гігієнічним вимогам. За кожним учнем закріплюється індивідуальне робоче місце і інструменти. Перелік і обсяг матеріалів слід передбачити заздалегідь – збір деяких залежить від сезонних умов. Такі матеріали, як листя, коріння, гілочки збираємо з дітьми під час екскурсії.

Дуже важливо познайомити батьків з планом роботи гуртка.

Вони допоможуть заздалегідь придбати потрібні матеріали до роботи.

Тісний зв’язок сім’ї та школи сприятиме вихованню школярів.

На заняттях з дітьми необхідно акцентувати увагу учнів не на виготовлення конкретного виробу, а на її конструктивному побудові, загальної закономірності будови вироби цього типу, показати варіанти, щоб діти змогли б вдома самостійно зробити потрібну річ. Такий підхід, як свідчить практика, значно підвищує інтерес до знань. А це є головною відмінністю від уроків трудового навчання.

Заняття можна організувати по – різному, але немає необхідності в тому, щоб спочатку виконати всі поробки з одного матеріалу, потім з іншого і т.д. Види робіт через кілька занять бажано міняти.

У гуртку «Країна майстрів» 8 чоловік. З такою кількістю учнів можна здійснювати індивідуальний підхід, що помітно позначається на ефективності навчання. Керівнику гуртка треба опиратися на ті знання, вміння і навички, отримані в школі або вдома, а також розвивати їх і удосконалювати.

У робочій кімнаті в нас є постійно діюча виставка дитячих робіт. Діти бачать результати своєї праці, порівнюють зроблене, обговорюють вироби, виділяють найбільш цікаві роботи. Найбільш оптимальна тривалість занять для 1 класу 30 хвилин, а для 4 класу 40-50 хвилин.

Результатом реалізації даної освітньої програми є виставки дитячих робіт, як місцеві (на базі школи, села), так і районні. Використання виробів-сувенірів в якості подарунків для першокласників, дошкільнят, ветеранів, вчителів і т. д.; оформлення залу для проведення святкових ранків.

Основні завдання освітньої програми гуртка «Країна майстрів»

наступні:

1.Розвиток творчих здібностей дітей

2.Прищеплення дітям інтересу до мистецтва

3.Виховання працьовитості, художнього смаку, вміння

4.Вдосконалення трудових умінь і навичок спостерігати, виділяти

Короткий опис статті: країна майстрів майстер клас

Джерело: Гурток «Країна майстрів»

Також ви можете прочитати